Hviezdne noci Bytča

Hviezdne noci sú mestský multižánrový festival. Jeho zámerom je na 4 dni oživiť verejný priestor mestečka Bytča koncertmi, filmovými premietaniami, divadlom, ďalšími sprievodnými aktivitami a vdýchnuť mu na okamih kúzelnú festivalovú atmosféru.

Hviezdne noci sú viac ako obyčajný festival. Sú postavené na nadšeneckom princípe a práci miestnej komunity. Chcú priniesť ambiciózny program a ich snahou je čo najviac prepojiť festival so samotným mestom, jeho zákutiami, architektúrou a obyvateľmi. Na 4 dni budete mať možnosť zažiť Bytču odhora dole aj zdola nahor.

Hudobný program

Kľúčom hudobného programu je dôraz na neobjavené originálne kapely a to najlepšie zo slovenskej alternatívnej scény. Spomeňte si na všetky vychytené slovenské kapely za posledný rok, ktorých koncert by ste chceli vidieť. Všetky budú na Hviezdnych nociach.

Filmový program

Filmový program je od začiatku postavený ako vzrušujúci ponor do najskrytejších zákutí filmového biznisu. Žiadna honba za pominuteľnými novinkami, ale naopak dolovanie v dejinách kinematografie a venovanie pozornosti tomu, čo sa odsúva na základe predsudkov bokom. Uvidíte filmy, ktoré nemajú ani hodnotenie na IMDB, uvidíte filmy, ktoré prevrátia vašu doterajšiu predstavu o dobrom vkuse aj klasické filmy, ktoré ste vždy túžili vidieť na veľkom plátne. Pozeranie filmov má byť zážitok, a ten na Hviezdnych nociach dostanete.

Sprievodné podujatia

Filmový a hudobný program dopĺňa hromada ďalších sprievodných podujatí: detský stage, diskusné fórum pod názvom Diogénov sud, populárne komentované prechádzky mestom, divadelné predstavenia pre dospelých, výstavy a hlavne neopakovateľná iskrivá atmosféra.