Podmienky pre dobrovoľníkov

 

Čo môže dobrovoľník očakávať od Hviezdnych nocí?

 • Každý dobrovoľník sa stáva plnohodnotným členom nášho tímu a spoločne sa pokúsime zaobstarať tú najlepšiu atmosféru.
 • Dobrovoľník pracuje 6 alebo 8 hodín denne podľa pridelenej funkcie v konkrétnom dni. Pokiaľ je to možné, zmeny i jednotlivé funkcie sú plánované po dohode s dobrovoľníkmi.
 • Ak prídete ako skupina kamošov alebo v páre, zabezpečíme aby ste mali spoločný voľný čas.
 • Väčšina zmien je 6 – hodinová, 8 hodín sa vzťahuje na nenáročné práce ako napr. stráženie alebo kontrola objektu.
 • Každý dobrovoľník bude riadne zaškolený. V celom tíme vládne priateľská atmosféra, preto sa neboj ani pýtať alebo prísť s vlastným návrhom.
 • Prihlasovanie prebieha prostredníctvom online formulára, ktorý je záväzný!
 • V prípade naplnenia kapacity nebude možné prijať všetkých uchádzačov.
 • Dobrovoľníkom sa stávaš až po obdržaní spätného emailu, kde ti poskytneme prvé informácie.
 • Nástup dobrovoľníkov je deň pred začatím festivalu, teda 15.8. 2018
 • Deň vopred prebehne zaškolenie a 1. tímová porada. Taktiež môžete pomôcť s prípravnými prácami. Výpomoc pred festivalom nie je povinná, účasť na školení áno.
 • Práca dobrovoľníka končí dňom festivalu. Iniciatíve sa samozrejme medze nekladú, pomoc je vždy vítaná.
 • Každý dobrovoľník dostane dobrovoľnícku zmluvu, a ak potrebuješ radi ti potvrdíme školskú prax.
 • Zabezpečíme ti pitný režim ako aj malé raňajky a obed, aby si nebol hladný ani smädný.
 • Každý dobrovoľník dostane tričko Hviezdne noci 2018 a lístok na celý festival.
 • Ako dobrovoľník dostaneš prehľadný rozpis práce, podľa ktorého budeš nastupovať na zmeny.

 

Čo od teba očakávame my?

 • Aktívnu účasť, príjemné vystupovanie, organizačnú výpomoc a tímovú spoluprácu.
 • Dobrovoľník musí byť dochvíľny a zodpovedný.
 • Ako člen tímu by si mal svojim vystupovaním reprezentovať festival.
 • Odoslaním formulára súhlasíš, že dodržíš všetky stanovené podmienky a tvoje správanie bude zodpovedať vypísaným bodom.
 • Počas zmeny nesmie byť dobrovoľník pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok.
 • Dobrovoľník sa zaväzuje, že bude k dispozícii počas celého festivalu, k práci bude pristupovať svedomito a tiež rešpektovať požiadavky a nariadenia koordinátora dobrovoľníkov.
 • Ak potrebuješ ďalšie informácie, neváhaj nás kontaktovať:

Koordinátor dobrovoľníkov
Andrea Slaninková
Tel. č. 0911 699 335
dobrovolnici@hviezdnenoci.sk