Hostia večere Pána

Sekcia: Pocta: Ingmar Bergman

Nattvardsgästerna, čiernobiely, 81 min., Švédsko, 1963

Réžia: Ingmar Bergman

Scenár: Ingmar Bergman

Kamera: Sven Nykvist

Hrajú: Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Gunnel Lindblom, Max von Sydow, Allan Edwall, Kolbjörn Knudsen, Olof Thunberg a ďalší

Švédsky režisér Ingmar Bergman patrí medzi najväčších režisérov svojej doby, a to nie len v rodnom Švédsku, ale aj vo svete. Počas svojej dlhej kariéry natočil množstvo filmov, v ktorých opakovane riešil otázky ľudskej existencie, zmyslu života, medziľudských vzťahov či vzťahu človeka a Boha. Vrchol tohto snaženia dosiahol práve vo filme Hostia večere Pána,  ktorý je druhou časťou tematickej komornej trilógie, zaoberajúcej sa filozofiou a náboženstvom. Hlavnou postavou tohto silne existenciálneho dramatického príbehu je pastor Tomas, ktorý sa po smrti manželky zmieta v pochybnostiach a neistote. Naoko sa venuje svojim duchovným povinnostiam, pripravuje sa na bohoslužbu či slúži omšu, avšak vo svojom vnútri zvádza boj a Boh, ku ktorému sa zúfalo upína, mu odpovedá intenzívnym mlčaním („Ak je to tak, že niet Boha, čo z toho vyplýva?“). Strata lásky a kríza viery na Tomasa pôsobia deštruktívne, čo sa odzrkadľuje aj na jeho vzťahu k ostatným veriacim. Keď za ním príde rybár Jonas s prosbou o pomoc, pretože trpí úzkostným strachom z atómovej bomby, Tomas mu nedokáže poskytnúť žiadnu duchovnú útechu alebo nádej. Učiteľke Marte, ktorá je doňho zamilovaná, zas nevie a vlastne ani nechce jej lásku opätovať.

Film Hostia večere Pána je majstrovským dielom, obrazovo a myšlienkovo veľmi bohatým. Svojou atmosférou obzvlášť prenikavo pôsobí na diváka a dostáva sa mu pod kožu. Technicky mu v podstate nie je čo vytknúť. Sám Bergman, ako raz priznal v jednom rozhovore, si ho cenil najväčšmi spomedzi všetkých svojich filmov. Bravúrne herecké výkony podčiarkuje vynikajúca kamera Bergmanovho dvorného kameramana Svena Nykvista, ktorý sa pri natáčaní nebál experimentovať s nízkym uhlom priameho svietenia, aby tak mohol čo najvernejšie zachytiť prirodzené denné svetlo severskej krajiny.

 

Michaela Hanzelová