Komentovaná prechádzka popri mestskej rieke

11. augusta 2017

Mestská rieka dnes v Bytči plní hneď niekoľko funkcií – je miestom letného relaxu, orientačným bodom, príležitosťou kŕmiť ryby, kulisou filozofických debát, dômyselnou skratkou, objektom rybárskeho pytliactva a vraj aj zdrojom vody pre letné kúpalisko. Odjakživa pritom formovala lokálne dejiny, architektúru, mestské prestavby aj každodenný život. Nie je preto náhoda, že pozdĺž jej koryta sa nachádzajú aj hlavné ohniská festivalu Hviezdne noci.

My sme sa však rozhodli, že predstavíme jej menej známu tvár ako súčasti pôsobivého vodného diela. Mimo exponovaných miest historického jadra, niekoľko sto metrov severne proti prúdu sa jej podzemná prítomnosť dá vytušiť len sluchom. Pripomenutá je v parku nad ňou postupne zanikajúcimi stopami po malých jazierkach. Ešte vyššie sa rieka rozdvojuje do dvoch menších korýt, pričom cez centrum tečie len jedno z nich s celkom zanedbateľným prietokom. Táto úprava súvisí s odvážnym architektonickým plánom výstavby vážskeho derivačného kanála z 50. až 70. rokov 20. storočia a ponúka mnoho zaujímavých príbehov. Vedúcim projektantom bol Bytčan Ing. Pavol Martinický. Práve jeho zásluhou sa aj napriek nátlakom vtedajšej moci podarilo presadiť zámer odviesť väčšiu časť vody mimo mesto kvôli predchádzajúcim častým záplavám a zároveň upokojiť tok cez námestie. Z rieky sa tak stáva nielen dôležitý doplnok ku koloritu Bytče, ale aj odkaz na projektantov vrúcny vzťah k mestu, socialistický prístup k prírode a vodnému hospodárstvu a snáď aj podnet k rozvoju mestského potenciálu.