Prameň panny

Jungfrukällan, čiernobiely, 89 min., Švédsko, 1960

Réžia: Ingmar Bergman

Scenár: Ulla Isaksson (na motívy legendy z 13. storočia)

Kamera: Sven Nykvist

Hudba: Erik Nordgren

Hrajú: Max von Sydow, Birgitta Valberg, Birgitta Pettersson, Gunnel Lindblom, Axel Düberg, Tor Isedal, Ove Porath, Axel Slangus a ďalší

V stredovekom Švédsku bohatý bohabojný statkár posiela svoju nevinnú, ale trošku rozmarnú a rozmaznanú dcérku Karin so sviečkami do kostola. Oblečená v sviatočných šatách, sprevádzaná tehotnou slúžkou Ingeri, sa vydáva na koni cez les. Keď ju predtuchami vystrašená Ingeri necháva samotnú, Karin stretne troch pastierov, s ktorými sa rozdelí o jedlo. Dvaja starší pastieri ju však znásilnia, zavraždia a jej telo ponechajú na lúke. Zhodou okolností nájdu útočisko v dome Karininých rodičov, kde sa snažia matke predať oblečenie jej zavraždenej dcéry. Matka však informuje manžela, ktorý začína konať.

Film Prameň panny, ocenený v roku 1961 cenou Americkej filmovej akadémie za najlepší cudzojazyčný film, je výnimkou medzi známymi filmami Ingmara Bergmana, pretože tentoraz nenapísal scenár sám. Scenáristka Ulla Isaksson adaptovala švédsku legendu z 13. storočia. Napriek tomu, že tu chýba autorský rozmer, v príbehu nájdeme osobnú tému, častú z filmov Ingmara Bergmana – mlčanie Boha a pevnosť viery. re, silne veriaci muž, prichádza o jedinú dcéru, ktorá je navyše pred smrťou zneuctená. Čo môže Boh povedať na ospravedlnenie takého krutého činu? Z pohľadu otca ich Boh necháva opustených. Pevnosť jeho viery v Boha je otrasená, a z toho plynie aj jeho pocit viny. Práve vina je ďalším výrazným motívom. Vina otca, ktorý zoberie spravodlivosť do vlastných rúk a potrestá aj nevinného. Vina matky, ktorá závidela manželovi, že mu dcéra venovala väčšiu priazeň. Vina slúžky Ingeri, ktorá na Karin žiarlila a v duchu jej želala smrť, pretože predstavovala všetko to, čo ona nemala – nevinnosť, bohatstvo, obdiv. Čo môže priniesť vykúpenie ich dušiam? Prísľub postaviť Bohu kostol? Očistný prameň, ktorý zmýva naše hriechy?

 

Renáta Lokšová