Silvia speaks

11. augusta 2017

Silvia speaks je hudobný projekt speváčky Silvie Harvanovej o akútnych emóciách v minimalistickom prevedení: kombinácia zastretého vokálu a klavírnych tónov, v sprievode jemných, mikroelektronických zvukov, dotvárajúcich atmosféru expresívnych textov. Alternatívny pop, prechádzajúci k post-punku a späť, zakorenený v „poézii dňa“. V skladbách nehľadajte klasickú piesňovú štruktúru, skôr voľné prelínanie klavírnych partov a spevu ako dvoch rovnocenných prvkov. Inšpiráciou je najmä Joy Division, Nick Cave, PJ Harvey, hudba Nilsa Frahma, Ólafura Arnaldsa a experimentálna scéna vychádzajúca z berlínskych 80-tych rokov, sformovaná okolo Einstürzende Neubauten. Silvia už robila predskokana kapele Čisté tvary.