Zem spieva + hudba Ľudové Mladistvá

9. augusta 2017

Zem spieva

Fenomén Slovensko: Folklór vo filme

 

čiernobiely, 63 min., Československo, 1933

Réžia: Karol Plicka

Scenár: Karol Plicka

Kamera: Karol Plicka

Hudba: František Škvor

Hrajú: nositelia tradícií zo slovenských dedín

 

Pôvodom český etnograf, hudobník, fotograf a veľký obdivovateľ slovenskej tradičnej ľudovej kultúry, Karol Plicka, pracoval od roku 1923 v Matici slovenskej ako zberateľ ľudových piesní a dokumentárny fotograf folklórnych prejavov a života na slovenskom vidieku. O pár rokov neskôr začal svoje výskumy zachytávať aj na filmovú kameru, a jeho systematická práca vyústila do dvoch etnografických dokumentov Za slovenským ľudom (1928) a Po horách, po dolách (1929), a do priekopníckej filmovej básne Zem spieva (1933). Plicka experimentovaním s filmovou formou a vtedy novým fenoménom, so zvukom, v snímke Zem spieva už prekračuje hranice etnografického záznamu a vedecko-dokumentárneho filmového snímania. Jeho režijný štýl sa vyznačuje intenzívnou snahou zachytiť autentické prejavy vidieckeho života, no zároveň ich podriadiť modernému filmovému jazyku a romanticko-lyrizujúcej tendencii v umeleckej interpretácii tradičnej ľudovej kultúry. Plickov obdivný prístup k folklóru badať už len pri porovnaní chladnej a kamennej atmosféry Prahy a Bratislavy v úvode filmu s radostnými detskými hrami vo voľnej prírode v jeho závere. Filmu chýba dramatický príbeh a je sledom jednotlivých výjavov vtedajšieho života na vidieku a ľudových zvykov či obradov, vychádzajúcich z večného kolobehu meniacich sa ročných období. Obrazové rozprávanie, ovplyvnené sovietskou montážnou školou, tvorivo obohacuje precízne komponovaná hudba Františka Škvora, inšpirovaná Plickovými nahrávkami autentických ľudových piesní, ktoré v rôznej miere štylizácie podliehajú kompozičným pravidlám klasickej symfonickej hudby. Skĺbenie etnografických a estetických hodnôt robí z poeticko-lyrického filmu Zem spieva významné a pozoruhodné dielo. Stojí na začiatku filmového folklorizmu a slovenskej kinematografie, podáva svedectvo o vtedajšom živote folklóru a dodnes je inšpiráciou pre divadelníkov, filmárov, ale aj etnológov a folkloristov.

Lenka Krnáčová

 

Ľudové mladistvá

Vyvedieme však husársky kúsok, nebudeme ho premietať s pôvodnou (síce tiež geniálnou hudbou), ale s živým hudobným sprievodom v podaní hudobného zoskupenia Ľudové mladistvá. Hovoríme o kapele, ktorá vyhrala nedávno anketu objav roka na Radio_Head Awards 2016, a to veľmi zaslúžene, pretože sa jedná o skutočný zjav. Profesionálni hudobníci skrývajúci sa pod týmto názvom totižto prinášajú veľmi inovatívne poňatie hudby založené na kĺbení slovenského folklóru s džezom a ďalšími modernými prvkami. Ich skladby sú plné inštrumentálnej virtuozity a nečakaných hudobných zvratov. Kapele sa podarilo v podstate nemožné, spojiť dve absolútne odlišné hudobné tradície: folklór a džez, a znie to úžasne. Ich vystúpenie na Hviezdnych nociach bude ešte výnimočnejšie, pretože si k hodinovému filmu Zem spieva nacvičia špeciálny program. Plicka a Ľudové mladistvá – to bude stretnutie počiatku dejín s najnovším objavom v rovnakej oblasti. Plicka vo filme a Mladistvá v hudbe spravili malú revolúciu v poňatí tradičnej slovenskej kultúry a ich skĺbenie musí byť zákonite kreatívny uragán. Ľudové mladistvá sa v Bytči predstavia v podobe zakladateľského tria: Martin Majlo Štefánik na piáno, Jakub Kačic na bície a Jozef Madola na basu.

Celé podujatie sa odohrá v sobotu 19.8.2017 o 19:00 v Sobášnom paláci. Samotná budova bude tretím bonusom tohto eventu. Renesančná stavba z čias palatína Thurzu postavená ako spoločenská a koncertná sieň dodá celej akcii ten správny slávnostný rozmer. Ak chcete byť pri tom, nezabudnite si kúpiť včas lístky: kúpiť lístky na predpredaj.sk.