Zmluva s diablom

Sekcia: Fenomén Slovensko: komédie

čiernobiely, 89 min., Československo, 1967

Réžia: Jozef Zachar

Scenár: Ivan Bukovčan

Kamera: Vladimír Ješina

Hudba: Zdeněk Liška

Hrajú: Ivana Karbanová, Zuzana Kocúriková, Marta Rašlová (nahovorila Viera Topinková), Viera Šimeková, Sylvia Turbová (nahovorila Božidara Turzonovová), Jaromír Hanzlík, Vladimír Menšík, Ivan Mistrík a ďalší

Inovatívne spôsoby natáčania a nové témy, ktoré do slovenskej kinematografie priniesli 60. roky, sa odrazili aj v zobrazení sexuality. Príkladom je film Zmluva s diablom, ktorý upriamil pozornosť na erotický život stredoškolskej mládeže, ktorého zachytenie na plátne bolo dovtedy tabu. Film znázorňuje život mladých v časoch, kedy škola zabezpečila hromadné ostrihanie študentov s neprimerane dlhými vlasmi a na žiadosť rodičov aj lekárske preverenie panenstva študentiek. Základná dejová línia sa odráža od okamihu, kedy sa nájde dokument, v ktorom sa dievčatá zaväzujú k strate panenstva ešte pred maturitou. Učitelia a rodičia sú pobúrení. Upodozrievané vinníčky sa márne bránia, že sú nevinné. A aký je najlepší protest, keď vám nikto neverí? Dievčatá sa rozhodnú, že ak majú trpieť, tak nech je to aspoň za niečo, čo fakticky urobia. No strata panenstva nebude v malom zaspatom mestečku jednoduchá.

Hrdinky predstavujú rôzne charakterové typy, spoločná im je väčšia či menšia miera rebélie, ktorá sa prejavuje aj v dialógoch. Hláška „Panna orleánska a ja už nie sme kolegyne” teatrálne zvestovaná rodičom, je dobrým príkladom. S humorom je zachytený protest voči malomeštiackym rodičom, skostnateným inštitúciám reprezentovaných školou a dvojtvárnej spoločnosti, kde sú napriek hlásaným ideálom, konexie a postavenie stále dôležité.   

Téma a niekoľko erotických momentov filmu, vrátane striptízu najplachejšej hrdinky Nelky, zaujali nielen dobových divákov v Československu. Režisér filmu Jozef Zachar bol oslovený talianskym producentom a pre taliansku verziu dokrútil do čiernobieleho filmu farebné erotické zábery. Pre nemecké publikum ešte stihol natočiť dve pikantné komédie.

 

Renáta Lokšová