Výtvarný program Hviezdnych nocí 2019

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje: HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje je otvorené kolaboratívne zoskupenie mladých umelkýň a umelcov. Projekty skupiny sa pohybujú na hranici performance a divadla, zväčša doprevádzané výraznou hudobno-zvukovou zložkou. „MAPSN vytvára premyslené performatívne situácie, inscenované podľa vopred dohodnutého scenára. Zvyčajne bez narácie a so špecifickým prístupom k absurdnosti či bizarnosti, ich práce prostredníctvom významovosti gest/slov/tiel/situácií/miesta/materiálov a emocionálneho pôsobenia metaforicky odkazujú k vážnym alebo znepokojujúcim obsahom.

Počas Hviezdnych nocí sa MAPSN predstaví vo výklade Domu kultúry v Bytči – Kulturák Window Gallery. Výklad je zväčša priestor určený na prezentáciu tovaru a prilákanie zákazníkov do obchodu. So spektakulárnou prezentáciou tovaru sa v kontakte ocitáme každodenne. Morálne otázky jeho výroby, transportu, či mzdového ohodnotenia a pracovných podmienok zamestnancov v tomto opojení spektakularitou často zostanú nepovšimnuté. Reklama, či už tá fyzicky prítomná vo verejnom priestore, alebo personalizovaná reklama virtuálnych priestorov neustále manipuluje naše túžby.

 

Džumelec

Džumelec je ďalším z umelcov, ktorý prepojí druhové sekcie festivalu. V Kulturák Window Gallery nájdete výber z umeleckej tvorby Erika Sikoru, ktorý vystupuje pod pseudonymom Džumelec a budete mať tiež možnosť vypočuť si jeho koncert.

Výber do videogalérie pripravila Nina Vidovencová.

 

Radovan Dranga – Cable – man

Séria s názvom ‘’Cable-man’’ pozostáva zo širokej škály použitých médií, ako je interaktívna inštalácia, objekt či hudba.

Každý robot je site-specific a na dobu určitú. Koncept minimalistických robotov. Koľko práce je potrebnej na to aby sa z technológie stal robot? Je umelecky objekt ktorý na seba svieti robot?
Tentokrát pre Festival hviezdne noci, bol vytvorený objekt, z ktorého sa každý môže nabiť energiou. Nájdete ho v Kulturáku.

 

Kundy Crew – Trpezlivosť

Radikálnemu vyšívaniu ako priesečníku umenia a aktivizmu sa členky Kundy Crew venujú už od roku 2010. Na Hviezdnych nociach predstavíme reinštaláciu troch veľkoplošných výšiviek, ktoré sme sa rozhodli netradične umiestniť nad hladinu rieky do festivalovej exteriérovej galérie – Petrovička River Gallery. Projekt vznikol pre festival Pohoda, kde sa atorská skupina stala vížazom 5. ročníka Visual Art Contestu.

 

Tomáš PaRis – Vyba

Reinštalácia dizajnového objektu vytvorené pre Art In Park. Neónový objekt bude súčasťou Petrovička River Gallery. Objekt je vytvorený z “papierových” lodičiek.

 

Potulná galéria NomadSpace

Potulná galéria v roku 2019 navštevuje námestia, školy a festivaly na Slovensku. Hravou formou a metaforickým jazykom umenia upozorňujeme na problematiku extrémizmu, xenofóbie a rasizmu. Našim poslaním je motivovať ľudí ku kritickému mysleniu, upozorniť ich na potrebu tolerancie a porozumenia s menšinami. Nájdete nás v malom nákladnom aute, kde predstavíme umelecké diela od 11 umelkýň a umelcov: Alena Foustková /CZ/, Projekt Karavan (Oto Hudec + Danka Krajčová), Kundy Crew, Stano Masár, migrantas.org /ARG-D/, Tomáš Rafa, Shooty, Ivana Šáteková, Kateřina Šedá /CZ/ a Anna Witt /A/. Kurátorom projektu je Juraj Čarný. viac info na: www.fb.com/potulnagaleri

 

Milan Stanco – HARFÁDA

Pri tvorbe hľadáme určitú harmóniu. Harmóniu v správnom načasovaní úkonov,vymyslenia konceptu, riešenia problému či samotnej výroby produktu. Častokrát upadáme do disharmónie a sled náhodných udalostí naopak dokáže priniesť svoje ovocie. Pri práci s materiálom je druhotný zmysel sluch. Každý materiál a jeho opracováva nie vytvára zvuk. Či už pri zatĺkaní klinca do dreva alebo pádu kovového nástroja z ruky remeselníka. Tieto nie náhodné zvuky vytvárajú harmóniu.Hudbu. Inšpirácia vzniká pri dlhých chvíľach v ateliéroch kde psychóza z tvorby často vyvrcholuje až ku komponovaní extaticko-industriálneho techna. Hudba je všade! Stačí si len nájsť ten správny rytmus.

 

Adam Majko a Roman Sergejevič Janajev – Art Director (Ficus Benjamina)

Objekt vznikol výnimočne pre Hviezdne noci ako súčasť výtvarného aj literárneho programu. Objekt ArtDirector nesie rovnomenný názov ako debutová zbierka básní Adama Majka, ktorá bude na festivale pokrstená. Názov prezentuje povolanie a zároveň vytvára dojem irónie v doslovnom preklade “riaditeľ umenia”. Iróniu a výrazný nadhľad cítiť aj v jednotlivých textoch. Texty nesú veľa odkazov na súčasnú umeleckú tvorbu, ktorú sa snaží autor ironizovať no nie dehonestovať. Dôležitým prvkom je sebaironizácia, ktorú cítiť v textoch ako aj na obálke knihy. Realizácia objektu odkazuje k známemu dielu Marcela Duchampa s prepojením na autobiografický text Ficus Benjamina zo zbierky. Knihu vydalo vydavateľstvo Literis.

Tešíme sa, že Adam ako Bytčan a člen organizačného tímu Hviezdnych nocí pokrstí svoju prvú knihu práve na našom festivale.

 

Jakub Michel – Zem nikoho

Kurátorka: Veronika Rabatinová

Cyklus fotografií, Zem nikoho predstavuje dokumentáciu priestoru, ktorého pôvodný charakter bol narušený výstavbou priemyselných hál a pridruženej infraštruktúry. Autor pomocou média fotografie zachytáva dialóg medzi cudzorodým objektom stavby a prírodnou krajinou. Mapuje pocity človeka, narušiteľa ocitajúceho sa v priamej konfrontácii s monumentalitou stavby. Vyberá si objekty na okraji miest a obcí, uprostred lúk a polí. Miesta, ktoré v prírodnej krajine predstavujú prekážku na pôvodných cestách, ktoré vznikali pohybom ľudí a divej zvery. Stavby pohlcujú svoje okolie, ďaleko za hranicami vytýčeného areálu, čím vyvárajú nový, nekonzistentný charakter krajiny. Objekty vytvárajú svojbytný mikrokozmos, umelý verejný priestor, ktorého súčasťou sú častokrát fragmenty pôvodného osídlenia, ktoré predstavujú kontrast k novovybudovanej štruktúre. Predimenzované chodníky pouličné osvetlenia, autobusové zastávky, indikujú prítomnosť človeka, no ten neprichádza. Vzniká priestor pre ľudí bez ľudí. Ostáva len pustá krajina s dominantou, ktorej účel je pre väčšinu ľudí neznámy. Zem nikoho vyzdvihuje práve pocit zmätenosti a neistoty, pocit človeka stojaceho na pomedzí civilizácie a prírodnej krajiny, na pomedzí medzi samotou a spoločnosťou, na pomedzí známeho a skrytého.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

TRAKT – Videomapping

Projekcia alebo mapovanie, tiež známe ako videomapping a priestorovo rozšírená realita. Ide o projekčnú kreatívnu techniku, ktorá je používaná na zobrazovanie predmetov, často nepravidelných tvarov, do zobrazenej plochy pre videoprojekciu. Plochy pre projekcie môžu byť zložité priemyselné krajiny, ako sú fasády budov, ale i malé interiérové predmety alebo divadelné scény. Pomocou
špeciálneho softvéru je dvoj alebo trojrozmerný objekt, alebo vizuál priestorovo mapovaný tak, že dokáže kopírovať priamo tvary a línie projekčnej plochy. Softvér dokáže komunikovať s projektorom, aby sa zmestili všetky požadované obrazy na povrch objektu. Techniku používajú najmä kreatívci a umelci, ktorí dokážu vytvoriť ďalšie rozmery, optické ilúzie a špecifické pohyby do predtým statických objektov.

Videoprojekcia je realizovaná často v kombinácii so zvukom alebo býva koncipovaná ako audiovizuálne rozprávanie s mikro príbehom. TRAKT na Hviezdnych nociach predstaví špeciálny videomapping na budovu lekárne.