Čierny Peter

Černý Petr, čierno-biely, 86 min., Československo, 1963
Réžia: Miloš Forman
Scenár: Jaroslav Papoušek, Miloš Forman
Kamera: Jan Němeček
Hrajú: Ladislav Jakim, Pavla Martínková-Novotná, Jan Vostrčil, Vladimír Pucholt, Pavel Sedláček, Zdeněk Kulhánek a ďalší

Celovečerný debut Miloša Formana je úsmevným filmom o dospievaní, medziľudských vzťahoch a prvých láskach. Téma, ktorá sa neviaže k žiadnej konkrétnej dobe, a ktorej úskaliami si musel prejsť v živote každý jeden z nás. Ústrednou postavou príbehu je Peter, mladý nesmelý chlapec, ktorý neistou nohou vstupuje do sveta dospelých a stráca sa v ňom. Je zaseknutý niekde medzi vlastným nerozhodným, až akýmsi ľahostajným prístupom k životu a jeho nepochopením zo strany staršej generácie. Nerozumie si s rodičmi, ale často ani so svojimi rovesníkmi. Generačný konflikt a obyčajnú každodennosť Forman zachytáva dokumentaristickou kamerou a jej autenticitu podčiarkuje rozhodnutím obsadiť do filmu nehercov, čo je sčasti zapríčinené obmedzeným finančným rozpočtom, avšak stalo sa to tiež typickým znakom režisérovej ranej aj neskoršej tvorby. Forman často do svojich filmov obsadzoval neznámych hercov a nové neopozerané tváre, ktorým nedával čítať scenár. Vo filme tak zaznievajú spontánne a nenútené dialógy, ktoré sú často banálne a nie veľmi zmysluplné, no zato plné nezabudnuteľných hlášok. Perfektné sú scény otcových monológov, ktorými sa snaží Petrovi vstúpiť do duše, či slávna scéna z tancovačky a „ahóóój“. Štruktúra deja je pomerne epizodická, bez výraznejšieho vývoja postáv či zápletky, čím sa film približuje skutočnosti. Je obrazom doby, kedy mladí nemali ideály ani veľké ambície, doby tak podobnej tej dnešnej, avšak v niečom predsa odlišnej. 

Čierny Peter je nestarnúcim filmom s uvoľnenou atmosférou, ktorá je tvorená bezprostrednými hereckými výkonmi a hudbou šesťdesiatych rokov. Film sa rýchlo po premiére stal celosvetovo úspešným a získal mnoho ocenení. Zapísal sa tiež do Zlatého fondu československej kinematografie. 

Michaela Hanzelová