Komentovaná prehliadka architektúry mesta

Okrem záujmu o staršie historické obdobia sa odborná aj laická verejnosť v súčasnosti vo zvýšenej miere sústreďuje aj na novšie dejiny. Často sa hovorí o potrebe dobrej znalosti 20. storočia aj preto, že je k nám chronologicky najbližšie a jeho história tak môže ako „učiteľ/ka života“ pôsobiť akosi intenzívnejšie. Viacero hmotných pozostatkov tejto doby pritom stále v mnohých slovenských mestách zostáva bez pamiatkovej ochrany. Aj preto sme sa tento rok rozhodli upozorniť komentovanou prechádzkou po meste na význam medzivojnovej architektúry a jej vzťah k modernému životnému štýlu rozvíjajúcemu sa v prvej Československej republike.

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že menšie obce (Bytča získala štatút mesta až v roku 1960) moderný životný štýl dlho obchádzal, opak je pravdou. Aj tam bolo treba skvalitniť bývanie, založiť reprezentatívne peňažné ústavy, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, poskytnúť priestor pre aktívne trávenie voľného času, zrevitalizovať obchod a priemysel či zabezpečiť vzdelanie a tým celkovo pozdvihnúť úroveň novovzniknutého štátu.

V Bytči sa niekoľko stavieb súvisiacich s týmito potrebami zachovalo. Ide napríklad o budovu Tatrabanky (1920), Štátnej meštianskej školy (1928), budovu spolku Sokol (1930), Roľníckej vzájomnej pokladnice (1938). Aj na celkom úzkej ploche dnes malého slovenského mesta je tak na viacerých príkladoch možno ukázať, ako sa moderná architektúra stala vyjadrením novej etapy vývoja krajiny, ale aj ako rôzne sú jej objekty využívané dnes.