Siedma pečať

Det sjunde inseglet, čierno-biely, 96 min., Švédsko, 1957
Réžia: Ingmar Bergman
Scenár: Ingmar Bergman
Kamera: Gunnar Fischer
Hrajú: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Bibi Andersson, Inga Gill a ďalší

 

V úchvatných zábleskoch

končí sa svet,

kolektívna nočná mora.

 

Dies irae, dies illa. „Siedma pečať sa otvorila a v nebi nastala polhodina ticha… A beda, beda obyvateľom Zeme až zaznejú zvyšné tri poľnice…“ Azda práve po zaznení štvrtej poľnice rozohráva rytier Block svoju šachovú partiu so smrťou. Sebatrýznivý pochod flagelantov, vraždy, lúpeže, upaľovanie, Križiacke výpravy, Čierna smrť a predovšetkým mlčanie Boha poukazujú na to, že Apokalypsa sa blíži. Jediným spolupútnikom človeka na tejto osamelej ceste sa stáva smrť – mĺkvosť fatalistického determinizmu prirodzeného výberu, ktorá smeruje k finálnemu danse macabre. Je zrejmé, že Bergman využil stredovekú situáciu pre vlastné úvahy o civilizácii obarenej udalosťami Druhej svetovej vojny a tápajúcej na pokraji atómového besnenia, ale azda nikdy sme k rozlomeniu Siedmej pečate neboli bližšie ako dnes, v časoch ohlasovanej a zdanlivo neodvratnej environmentálnej kataklizmy.

Zo Siedmej pečate však nezaznieva len zúfalstvo jedinca vo svete bez Boha, to by sa v snímke nemohli objavovať citácie z Requiemu a Glorie, ktoré hovoria o znovuzrodení, spasení a Božej milosti. Či dokonca vitálna a bezbranná rodina potulných hercov s miskou mlieka a jahôd – so symbolmi tepla a radosti. A uprostred? Niekde uprostred sa potáca pochybujúci Block, v jednej chvíli agnostik, azda Bergmanovo alterego, v inej Kristus na kríži volajúci: „Bože môj, prečo si ma opustil!“ Celý film – šachová partia i Blockovo hľadanie – kulminuje v scéne Tanca so smrťou – a tu mi, drahý čitateľ, musíš opäť odpustiť vyzradenie zápletky -, kde sa Block obetuje za záchranu a spásu potulných hercov. Spoza alegórie tu jednoznačne presvitá protestantská viera v predurčenosť, ktorá človeka už od narodenia vedie na jednej strane k spaseniu a na strane druhej k zatrateniu. A tiež viera, že Kristus sa neobetoval za všetkých ľudí bez výnimky.

 

Marcel Šedo