Fenomén Slovensko: Folklór vo filme

13. júla 2017

Pod fenoménom Slovensko sa môže skrývať skutočne všeličo. Ale na tohtoročných Hviezdnych nociach a práve v tejto sekcii Vašu pozornosť upriamime na slovenské filmy stojace akoby v úzadí povedomia odbornej i laickej verejnosti, a zároveň na kultúrno-spoločenský fenomén, ktorý sa stále viac a viac dostáva do popredia, a tým je folklór. Dôkazom toho nie je len nedávna televízna show Zem spieva, ale aj narastajúca návštevnosť folklórnych podujatí či záujem umelcov, výrobcov a dizajnérov o tradičné ľudové motívy.  

Očovské pastorále, foto: Vladimír Vavrek, zdroj: (c) Slovenský filmový ústav – Fotoarchív

Je nesporným faktom, že tematika tradičnej ľudovej kultúry a folklóru ako jej umeleckých prejavov sa tiahne aj celými dejinami slovenského filmu a stojí už pri jeho zrode. Odborní pracovníci Matice slovenskej začiatkom 20. st. pri výskumnej a zberateľskej činnosti folklórnych prejavov slovenského ľudu začali siahať aj po filmovej kamere. Medzi nimi bol aj český etnograf a učiteľ Karol Plicka, ktorého poeticko-lyrický film Zem spieva (1933) prekračuje hranice vtedajších etnografických snažení, a vďaka jeho umeleckému charakteru ho právom považujeme za základný kameň slovenskej kinematografie.

Rok na dedine, foto: autor neznámy, zdroj: (c) Slovenský filmový ústav – Fotoarchív

Pod vplyvom nasledujúcich búrlivých zmien spoločensko-kultúrneho nastavenia (budovateľské 50. roky, novovlnové 60. roky, normalizačné 70. roky minulého storočia atď.) sa vo filmovej tvorbe s folklórnou tematikou či s folklórnymi motívmi až dodnes stretávame s rôznymi tvorivými prístupmi slovenských režisérov k folklóru a s rôznymi mierami jeho štylizácie. Či už sú to budovateľské filmy z dedinského prostredia s folklórnymi motívmi (Pole neorané, Kozie mlieko), tzv. ľudové muzikály so scénickou interpretáciou folklóru (Rodná zem, Rok na dedine, Tanec medzi črepinami), filmové adaptácie literárnych diel s heroizáciou kultúry vidieckeho človeka (Živý bič, Červené víno I.-II., Krutá ľúbosť), filmy s rôznymi konfrontáciami folklóru a dobovej spoločensko-politickej ideológie (Pustý dvor, Očovské pastorále), filmy so sklonom k deromantizácii až demýtizácii folklóru (Drak sa vracia, Pacho hybský zbojník, Javor a Juliana) a iné.

Javor a Juliana, foto: Václav Polák, zdroj: (c) Slovenský filmový ústav – Fotoarchív

Z veľkého množstva filmov s folklórnou tematikou Vám v rámci tejto sekcie bližšie predstavíme vizuálne atraktívne folklórne pásmo Rok na dedine (1967), dramatickú filmovú adaptáciu Urbanovho románu Živý bič (1966), Očovské pastorále (1973) s hodnotovou opozíciou folklóru a straníckej ideológie, surovú adaptáciu ľudových balád Javor a Juliana (1972) a Ľalie poľné (1972) s grotesknou štylizáciou folklóru. A v neposlednom rade sa môžete tešiť na jedinečné premietanie Plickovho filmu Zem spieva so živým hudobným doprovodom skupiny Ľudové mladistvá.

Autor článku: Lenka Krnáčová